Landskrona

Om föreningen

Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett bättre samarbete i Norden, sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna och mellan Norden och omvärlden. Föreningen Norden har olika typer av medlemmar: personer, skolor och bibliotek samt samverkande medlemmar.

Vi är en lokalförening av Föreningen Norden. Vi arrangerar medlemsmöten, utflykter, resor och studieverksamhet i Nordens anda. Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Vi har ett värdefullt samarbete med vår danska vänort Glostrup og Omegn, vilket genom åren har resulterat i ett antal gemensamma utflykter och resor.

Vi samarbetar även med övriga Nordenavdelningar i Skåne och har möjlighet att delta i deras medlemsmöten. Studieverksamheten omfattar kurser och studiecirklar med nordiskt innehåll. Här kan du läsa mer om medlemskap.