Landskrona

Styrelse 2018

Från vänster Boel Wallèn, Jonna Eriksson, Barbro Hindemith, Roger Lorentsson, Berit Adrielsson, Kerstin Persson och Gunnar Modig.

Ordförande

Kerstin Persson
Tel: 0418 – 430 901 / 073 984 10 89
Mejl: kerstin43persson@gmail.com

Vice Ordförande

Barbro Hindemith
Tel: 0418-136 53 / 070 773 13 28
Mejl:

Sekreterare

Gunnar Modig
Tel: 070 832 54 17
Mejl: lagust@telia.com

Kassör

Boel Wallén
Tel: 070 597 25 50
Mejl: boelwallen@gmail.com

Ledamot

Berit Adrielsson
Tel: 0418 – 706 93

Barbro Hindemith
Tel:0418-136 53  / 070 773 13 28
Mejl: barbro.hindemith@hotmail.com

Ersättare

Jonna Eriksson
Tel: 0418-175 48
Mejl: jonnaeriksson@telia.com

Roger Lorentsson
Tel: 0418-43 07 53 / 076 828 37 12
Mejl: lorentssonlena@live.se

Hemsideansvarig

Per Månsson
Tel: 0418 – 181 79 / 070 478 05 24
Mejl: per.mansson@bredband.net

Medlemsregisteransvarig

 

Skolansvarig